Lördag 29/10

Lördag 29/10

idag
29/10/2022

31 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern