Lördag 28/8

Lördag 28/8

idag
28/08/2021

22 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern