Lördag 28/5

Lördag 28/5

idag
28/05/2022

SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN

17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern