Lördag 27/5

Lördag 27/5

idag
27/05/2023

PINGSTDAGEN, högtid

17.00 Vaka inför Pingstdagen (på svenska).

18:00 Mässa på svenska.

Efter mässan vaka inför Pingstdagen (på polska).

Visa hela kalendern