Lördag 27/3

Lördag 27/3

idag
27/03/2021

PALMSÖNDAGEN – PASSIONSSÖNDAGEN
Antalet närvarande följer rekommendationerna
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan

Visa hela kalendern