Lördag 27/2

Lördag 27/2

idag
27/02/2021

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN
Antalet närvarande följer rekommendationerna
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan

Visa hela kalendern