Lördag 27/11

Lördag 27/11

idag
27/11/2021

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT

15:00 - Familjemässa på polska
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern