Lördag 26/3

Lördag 26/3

idag
26/03/2022

FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN

15:00 - Familjemässa på polska
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern