Lördag 26/11

Lördag 26/11

idag
26/11/2022

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT

15:00 Familjemässa på polska
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern