Lördag 25/9

Lördag 25/9

idag
25/09/2021

26 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern