Lördag 23/4

Lördag 23/4

idag
23/04/2022

ANDRA PÅSKSÖNDAGEN eller
DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG

15:00 - Familjemässa på polska
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern