Lördag 20/3

Lördag 20/3

idag
20/03/2021

FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN
Antalet närvarande följer rekommendationerna
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan

Visa hela kalendern