Lördag 20/2

Lördag 20/2

idag
20/02/2021

FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN
Antalet närvarande följer rekommendationerna
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan

Visa hela kalendern