Lördag 20/11

Lördag 20/11

idag
20/11/2021

KRISTUS KONUNGENS DAG, högtid

15:00 - Familjemässa på polska
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern