Lördag 2/4

Lördag 2/4

idag
02/04/2022

FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN

15:00 - Familjemässa på polska
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern