Lördag 18/9

Lördag 18/9

idag
18/09/2021

25 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern