Lördag 16/7

Lördag 16/7

idag
16/07/2022

16 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern