Lördag 16/10

Lördag 16/10

idag
16/10/2021

29 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«
15:00 - Familjemässa på polska
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern