Lördag 13/3

Lördag 13/3

idag
13/03/2021

FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN
Antalet närvarande följer rekommendationerna
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan

Visa hela kalendern