Lördag 13/11

Lördag 13/11

idag
13/11/2021

33 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«
15:00 - Familjemässa på polska
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern