Lördag 10/4

Lördag 10/4

idag
10/04/2021

ANDRA PÅSKSÖNDAGEN eller DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG

Antalet närvarande följer rekommendationerna
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan

Visa hela kalendern