Lördag 1/10

Lördag 1/10

idag
01/10/2022

27 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

15:00 Familjemässa på polska
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern