Fredag 9/4

Fredag 9/4

idag
09/04/2021

FREDAG I PÅSKOKTAVEN

Antalet närvarande följer rekommendationerna
18:00 Mässa för de som beställt mässintentionen
18:30 - 20:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan

Visa hela kalendern