Fredag 9/10

Fredag 9/10

idag
09/10/2020

14:00 - Sakramental tillbedjan
15:00 - Rosenkrans till Guds barmhärtighet
15:30 - Mässa (på polska)

Visa hela kalendern