Fredag 7/8

Fredag 7/8

idag
07/08/2020

14.00 - Sakramental tillbedjan
15:00 - Rosenkrans till Guds barmhärtighet
15:30 - Mässa (på polska)

Visa hela kalendern