Fredag 3/9

Fredag 3/9

idag
03/09/2021

S:t Gregorius den store, påve och kyrkolärare († 604), minnesdag CI

18:00 Mässa på polska
18:30 - 20:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan

 

Visa hela kalendern