Fredag 29/4

Fredag 29/4

idag
29/04/2022

S:TA KATARINA AV SIENA, JUNGFRU OCH KYRKOLÄRARE, EUROPAS SKYDDSPATRON,
(† 1380), fest

18:00 Mässa på polska

18:30 - 20:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan

 

Visa hela kalendern