Fredag 28/06

| 0
Fredag 28/06

idag
28/06/2019

JESU HJÄRTAS DAG, högtid
11.00 - Begravning
14.00 - Sakramental tillbedjan
15.00 - Rosenkrans till Guds barmhärtighet
15.30 - Mässa (på polska)

Visa hela kalendern