Fredag 13/03

| 0
Fredag 13/03

idag
13/03/2020

14.00 - Sakramental tillbedjan
15.00 - Rosenkrans till Guds barmhärtighet
15.30 - Mässa med reträttspredikan (på polska
19.00 - Mässa med reträttspredikan (på polska)

Visa hela kalendern