Fredag 1/10

Fredag 1/10

idag
01/10/2021

S:ta Teresa av Jesusbarnet, jungfru och kyrkolärare († 1897), minnesdag CI

18:00 Mässa på polska
18:30 - 20:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan

 

Visa hela kalendern