Fredag 06/03

| 0
Fredag 06/03

idag
06/03/2020

14.00 - Sakramental tillbedjan
15.00 - Rosenkrans till Guds barmhärtighet
15.30 - Mässa (på polska)
20.00 - Korsvägsandakt + tillbedjan

Visa hela kalendern