Fredag 05/07

| 0
Fredag 05/07

idag
05/07/2019

14.00 - Sakramental tillbedjan
15.00 - Rosenkrans till Guds barmhärtighet
15.30 - Mässa (på polska)

Visa hela kalendern