Fredag 04/10

| 0
Fredag 04/10

idag
04/10/2019

S:t Franciscus av Assisi († 1226), minnesdag 

14.00 - Sakramental tillbedjan

15.00 - Rosenkrans till Guds barmhärtighet

15.30 - Mässa (på polska)

20.00 - Sakramental tillbedjan

Visa hela kalendern