Fredag 03/07

| 0
Fredag 03/07

idag
03/07/2020

S:T TOMAS, APOSTEL, fest

14.00 - Sakramental tillbedjan
15.00 - Rosenkrans till Guds barmhärtighet
15.30 - Mässa (på polska)

Visa hela kalendern