Fredag 02/08

| 0
Fredag 02/08

idag
02/08/2019

14.00 - Sakramental tillbedjan
15.00 - Rosenkrans till Guds barmhärtighet
15.30 - Mässa (på polska)

Visa hela kalendern