Patronat

posted in: aktuellt | 0

Den 8 december firar församlingen sitt patronat- Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet – Kl. 18.00 Högmässa – officiant f. Joseph Rizk. Alla är välkomna! Under mässan sjunger kör från Vår Frälsares församling!