5 frågor och svar om Sankt Thomas skola

posted in: aktuellt | 0

I Lund finns en av Sveriges tre katolska skolor. Här kommer svar på några vanliga frågor om skolan.

Vad innebär det att vara en katolsk skola i Sverige idag?
Som katolsk skola och förskola ger vi barnen en god utbildning i enlighet med svensk läroplan, och alla lagar och regler som gäller på skolområdet. Dessutom ger vi utrymme för barnens andliga utveckling. Det betyder till exempel att det finns ett kapell som alltid är öppet, att det firas mässa varje vecka i anslutning till skoldagen, och att det sker samlingar som leds av en diakon eller präst. Inte minst finns det en genuin respekt för varje människas tro och unika värde.

Vilka barn är välkomna till skolan?
Alla barn är välkomna till förskolan och skolan, oavsett religion, livsåskådning och annan bakgrund. Bland familjerna finns därför katoliker och andra kristna, troende i andra religioner, och många andra människor av god vilja.

Vilka får jobba på skolan?
Vi anställer lärare som, oavsett konfession, är skickliga pedagoger och delar skolans värderingar. Det som är avgörande är personalens engagemang för eleverna och deras utveckling.

Hur är framtidsutsikterna för de konfessionella friskolorna i Sverige?
Även om det finns politiska förslag som går ut på att minska möjligheterna för konfessionella skolor, har detta visat sig svårt att genomföra på grund av de rättigheter som föräldrar har enligt bland annat Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Sankt Thomas skola drivs dessutom av en ideell stiftelse och helt utan vinstintresse. Vi har en strikt uppdelning mellan undervisningen, som är icke-konfessionell, och de aktiviteter med andligt innehåll som erbjuds utöver undervisningen.

Vilka är de största fördelarna med att välja Sankt Thomas skola?
Förutom en god utbildning i en trygg och vacker miljö får eleverna känna frimodighet att utveckla sin personlighet och sin tro, samtidigt som de lär sig att respektera andras tro och uppfattning. På skolan finns en familjär stämning och det uppstår ofta vänskapsband som varar länge.

Har du har frågor eller vill komma på besök?
Hör av dig till rektor@sanktthomasskola.se eller stiftelsen@sanktthomasskola.se

www.sanktthomasskola.se