Pastoral- och ekonomirådet i Sankta Maria i Rosengård församling
under mandatperioden 2022 – 2026 består av:

Kyrkoherde p. Roman Kepa OMI

Robert Sadokierski

Josefine Yowakim

Draga Kraljevic

Tomasz Lukacz

Partyk Dubilo

Mikolaj Pol