Kära föräldrar och barn!

Datum som är planerade för klass 2
hösten 2020
4/10, 18/10
8/11, 22/11
6/12, 13/12

Datum som är planerade för klass 3 
hösten 2020
8/11, 22/11
13/12
våren 2021
10/1, 24/1
14/2, 28/2
14/3, 28/3
10/4, 24/4
9/5, 30/5
13/6 avslutning

Välkomna!

Tänk på att om barnen känner sig sjuka eller uppvisar symtom även om de är milda ska de avstå att komma pga Covid-19.