Kära barn, ungdomar och föräldrar!

1:a klass – tas om hand av Przemyslaw och Teresita
Första tillfället är 3 okt efter högmässan på svenska.
3:e klass – tas om hand av Irena
Vårens undervisningstillfällen i sal 1 efter högmässan på svenska:
9/1, 23/1
6/2, 13/2
6/3, 20/3
3/4, 24/4
8/5, 22/5

Carlos Acutis gruppen för äldre barn och ungdomar
som förbereder sig till första kommunionen och konfirmationen.

Josefin håller i gruppen och kan nås på 0708 33 68 58/ring efter 17. Alla dagar.

Vårens träffar:
Januari 23
Februari 6 och 20
Mars 6 och 20
April 3 och 24
Maj 8 och 22.

Välkomna!