Lördag 9/10

Lördag 9/10

idag
09/10/2021

28 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

15:00 - Familjemässa på polska
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern