Lördag 8/10

Lördag 8/10

idag
08/10/2022

28 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

13.30 Undervisning på polska för klass 1, 2 och 3.
15:00 Familjemässa på polska.
Efter mässan fortsätter undervisningen för klass 4, 5 och 6.
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern