Lördag 21/8

Lördag 21/8

idag
21/08/2021

21 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern