Lördag 18/12

Lördag 18/12

idag
18/12/2021

FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT

15:00 - Familjemässa på polska
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Visa hela kalendern