Lördag 14/8

Lördag 14/8

idag
14/08/2021

JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN, högtid
17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan
18:00 Mässa på svenska

Trelleborg
OBS! Ingen mässa kl 16:00

Visa hela kalendern