Fredag 28/8

Fredag 28/8

idag
28/08/2020

S:t Augustinus, biskop och kyrkolärare († 430), minnesdag
14:00 - Sakramental tillbedjan
15:00 - Rosenkrans till Guds barmhärtighet
15:30 - Mässa (på polska)

Visa hela kalendern