Fredag 21/06

| 0
Fredag 21/06

idag
21/06/2019

S:t Aloisius Gonzaga,ordensman († 1591), minnesdag

14.00 - Sakramental tillbedjan
15.00 - Rosenkrans till Guds barmhärtighet
15.30 - Mässa (på polska)

Visa hela kalendern