Fredag 14/4

Fredag 14/4

idag
14/04/2023

FREDAG I PÅSKOKTAVEN

18:00 Mässa på polska

Efter mässan korsvägsandakt på polska och sakramental tillbedjan fram till kl. 20.00

 

Visa hela kalendern