Maria i Rosengårds katolska församling

sanktamariarosengard1

1975 köpte Oblatmissionärerna, OMI, (Oblatorum Mariae Immaculatae, Den oberfläckade Jungfru Marias Oblatmissionärer) en mindre villa på Ekgatan 35, där ett kapell samt prästbostad inrättades och huset blev så centrum för OMI:s verksamhet i södra Sverige. 1978 köptes en ny och större villa på Ekgatan 40 och den 18 oktober 1978 välsignade biskop Hubertus Brandenburg detta nya Mariakapell.
Den 6 januari 1986 var en stor högtids- och glädjedag då biskop Hubertus Brandenburg firade mässan i Rosengårds Centrums stora kongressal och samtidigt blev denna sydöstra stadsdel i Malmö en egen församling med namnet Maria i Rosengårds katolska församling. Församlingens förste kyrkoherde blev pater Rudolf Basista, OMI.
1988 började projekteringen av en kyrka för katolikerna i området kring Rosengård och den 6 januari 1990 kunde biskop Hubertus Brandenburg inviga den nya helgedomen. I byggnaden, som är uppförd i rött tegel, finns förutom kyrksal också ett kapell. Det stora kyrkorummets bakre del är avgränsat av en glasvägg och detta speciella utrymme ger också föräldrar med små barn möjlighet att delta i mässan. Men byggnaden är inte bara en kyrka, utan även ett kloster och centrum för Oblatmissionärernas verksamhet. Här finns också församlingslokaler där barn och ungdomar undervisas inför första kommunion och konfirmation. Vidare finns en stor församlingssal som används för olika aktiviteter, inte minst kyrkkaffe, men också mycket annat. Församlingens patrocinium, minnesdag, firas den 8 december på Jungfru Marias Utkorelse och Fullkomliga Renhets dag. Den småländska konstnärinnan Eva Spångberg hade till att börja med utsmyckat kyrksalen med i det av trä snidade korset med Kristus förhärligande och jungfru Maria med Jesusbarnet bland rosorna. Några år senare smyckades kyrksalen med 15 korsvägsbilder utförda av samma konstnärinna.
Från allra första början hade kyrkan inga kyrkklockor. 1996 lät man gjuta två klockor hos en klockgjutare strax utanför Ystad. Dessa invigdes den 28 september och fick av församlingens dåvarande kyrkoherde, Johannes Jörgensen OMI, namnen Johannes Paulus II och Ingrid av Skänninge.  I oktober 2002 sattes nya färgade kyrkfönster upp. De var projekterade av den polska konstnärinnan, A Malolepsza från Katowice. Utförandet gjordes av ett företag i Poznan, Polen. 
  Ovanför altaret syns en bild av den Helige Anden – i form av en duva som kommer nedflygande. Östra gaveln pryds av en glasmålning som föreställer en vattenvåg och fiskar – vattnet symbolen för livet och fiskarna tecknet för kristna. Fisk – grek. ICHTIS – uttryck för kristenhetens väg ”Jesus Kristus Guds Son Frälsare”. Mellan dessa båda stora glasmålningar finns det sammanlagt 32 mindre fönster på båda sidor av kyrkorummet med glasmålningar. 

 

I Mariakapellet finns en mer än 200 år gammal glasmålning. Den är inte monterad i själva fönstret utan i en speciell ram. Målningen är utförd i Tyskland, och har en ganska så lång och brokig historia, men slutligen skänktes den till kyrkan av familjen Wrange.
I november 2002 byggdes en ny förenklad ambo, ny dopfunt och ny påskljusstake. Altaret byggdes om och ett nytt tabernakel tillkom, omgivet av Jesu törnekrona med droppar av blod, som kröns av den röda evighetslampan vilken är tecknet på att den levande Jesus Kristus finns i sitt hus.

 

 

I början av 2004 drabbades kyrkan av grundvatteninträngning som förstörde bland annat församlingssalen, och en större ombyggnad var nödvändig. Vid renoveringen fick församlingen en förträfflig kafeteria under ett glastak, och i den ljusa och luftiga lokalen finns plats för cirka 250 personer. Lokalen invigdes av biskop Anders Arborelius, OCD den 28 november 2010, 1 Advent, och fick namnet ”Luciasalen”.
I koret finns två handbroderade gobelänger. Den som är närmast sakristian visar den saliga jungfrun, Guds Moder Maria med den Helige Josef. På gobelängen till höger om dopfunten ses den Heliga Agnes och den Helige Aloysius Gonzaga. Gobelängerna kom från Köln i Tyskland, men deras historia är inte känd.