Torsdagar:    kl. 18:00

Fredagar:      kl. 18:00

Eukaristisk tillbedjan i tystnad   kl. 17:00

Lördagar:  ingen mässa

Söndagar:     kl. 9:30, 18:00