Święty Eugeniusz de Mazenod, biskup Marsylii / założył dn, 17.02.1826 we Francji
zgromadzenie Misjonarzy Oblatów, którego charyzmatem były i są misje w kraju i poz
granicami / na wszystkich kontynentach. Od 1842 roku św. Eugeniusz zaprasza ludzi
świeckich do udział we wspieraniu misjonarzy.
Podczas kanonizacji 3.12.1995 o. św. Jan Paweł II nazwał św. Eugeniusza
człowiekiem adwentu, czyli człowiekiem oczekiwania. Każdy człowiek oczekuje Chrystusa,
często nie zdając sobie do końca z tego sprawy. Potrzeby są wielkie, aby głosić Chrystusa
Zmartwychwstałego całemu światu.
Dlatego każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny przed Bogiem, aby umożliwiać
głoszenie Chrystusa po wszystkie krańce ziemi.

 

ZAPRASZAMY

Zgromadzenie i charyzmat św. Eugeniusza de Mazenoda. Przyjaciele Misji opracowują
też materiały na nabożeństwa misyjne, organizują wspólny różaniec i Drogę Krzyżową
oraz zbierają pieśni i modlitwy o tematyce misyjnej.
Wielu Przyjaciół Misji zatroskanych o rozwój Kościoła w krajach misyjnych stara się o
nowych członków, rozdając deklaracje przynależności, czytając innym listy
przychodzące z Prokury Misyjnej oraz pośrednicząc w przekazywaniu do Prokury ofiar
na misje.
Mamy też grupę Przyjaciół Misji poza granicami kraju. Oni również wspomagają
działalność misyjną polskich oblatów.

ZOSTAŃ PRZYJACIELEM MISJI OBLACKICH

DLACZEGO?

Ponieważ chcemy z Chrystusem zmieniać świat!

JAK?

♦ pomagając oblatom nieść Dobrą Nowinę o zbawieniu całemu światu;

♦ modląc się indywidualnie i wspólnotowo w intencji misji i powołań misyjnych;

♦ w miarę możliwości składając dobrowolne ofiary lub dary materialne na potrzeby misji;

♦ ofiarując Bogu swoje cierpienia i radości oraz dobre uczynki na rzecz misji.

CO ZYSKUJESZ?

Osoby, należące do wielkiej rodziny oblatów, mają udział w
zasługach całego Zgromadzenia zakonnego, a szczególnie
misjonarzy pracujących we wszystkich częściach świata,
dlatego:
♦ każdego dnia odprawia się 5 Mszy Świętych za Przyjaciół
Misji żyjących i zmarłych;

♦ przyszli misjonarze, przebywający w nowicjacie i w
seminarium, oraz oblaci na całym świecie modlą się za
żyjących i zmarłych Przyjaciół Misji;

♦ Przyjaciele Misji Oblackich mogą korzystać pod zwykłymi
warunkami z odpustów zupełnych przysługujących
zgromadzeniu: w dniu zgłoszenia się do Przyjaciół Misji, 19
marca (św. Józefa) i w święta Matki Bożej.

PRZYJACIELE MISJI

Cały Kościół jest misyjny. Wszyscy zatem chrześcijanie powołani są do uczestniczenia
w dziele misyjnym Kościoła. Zbawienie wszystkich ludzi nie może nam być obojętne,
bo za wszystkich Chrystus przelał Swoją Krew. Zdają sobie z tego sprawę rzesze
Przyjaciół Misji Oblackich, którzy przez modlitwę, cierpienia, dobre uczynki i pomoc
materialną ofiarnie wspomagają naszych misjonarzy, przyczyniając się w ten sposób
do głoszenia Ewangelii narodom, które jeszcze nie poznały Chrystusa, z tym samym
do szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Stanowią oni zaplecze duchowe i materialne
dla misjonarzy i misjonarek, którzy na pierwszej linii toczą bój o sprawy Chrystusowe.

HISTORIA STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Misyjne Maryi Niepokalanej (AMMI) związane ze Zgromadzeniem
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej powstało w początkach XX wieku. Poza
granicami kraju jego nazwa brzmi: Stowarzyszenie Misyjny Maryi Niepokalanej (AMMI).
w Polsce, ze względu na sytuację polityczną w czasach komunistycznych (zakaz
tworzenia związków), przyjęto nazwę: “Przyjaciele Misji Oblackich” i tak już pozostało.
Zorganizowane grupy Przyjaciół Misji pojawiły się dopiero w 1969 roku, kiedy to pierwsi
polscy misjonarze oblaci udawali się na misje do Kamerunu i potrzebowali wsparcia
zarówno modlitewnego, jak i materialnego. Wówczas też powstała w Poznaniu
współdziałająca z Przyjaciółmi Misji Oblackich Prokura Misyjna.

DZIEŃ DZISIEJSZY

Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych kilkadziesiąt tysięcy Przyjaciół Misji
Oblackich. Są wśród nich ludzie w różnym wieku: starsi, młodzież i dzieci; są osoby z
wyższym wykształceniem i ludzie prości; kapłani i siostry zakonne.
We wszystkich placówkach oblackich w Polsce odprawiane są Msze święte i
nabożeństwa misyjne oraz organizowane są spotkania dla Przyjaciół Misji i
sympatyków. Co roku odbywają się rekolekcje dla Przyjaciół Misji oraz regionalne zloty
w różnych miejscach kraju. Uczestniczy w nich wielu ludzi z całej Polski. Kilkakrotnie
przeprowadzono również kursy dla animatorów i zelatorów, odpowiedzialnych za
animację misyjną na swoim terenie. Dzięki temu mogli oni jeszcze lepiej poznać